Login naam
Wachtwoord
 

Wat is Pencak Silat

Wat is pencak silat

De uit Indonesië afkomstige verdedigingsleer pencak silat, wordt met de dag populairder in Nederland. Een goede reden om iets meer te vertellen over deze fascinerende vorm van zelfverdediging. Gezien de complexiteit en de hoeveelheid aan stijlen van pencak silat is dit geen makkelijke opgave. Om te beginnen is het al moeilijk om het in een hokje te plaatsen. Voor de een is het een gevechtskunst, voor de ander een bewegingsleer, sommigen zien het als een sport terwijl er ook zijn die het als een filosofie bekijken. Eigenlijk heeft iedereen een beetje gelijk. Men zou pencak silat dan ook kunnen omschrijven als een 'Bewegingsleer -afgeleid van het bewegingspatroon van sommige dieren en de wayang- omgeven door een waas van religie en mystiek, welke in geval van uiterste nood aangewend kan worden als een uiterst effectieve vorm van zelfverdediging'.
top top

De letterlijke betekenis van het begrip pencak silat levert ook problemen op vanwege de hoeveelheid aan talen binnen de Indonesische archipel met de nodige overeenkomsten en verschillen. Een populaire vertaling luidt: 'bliksemsnelle krijgsdans'. (mencak = krijgsdans  kilat = bliksem) Ook de vertaling 'vechten met gespecialiseerde bewegingen' wordt in sommige pencakkringen gebruikt. Dit komt omdat de term 'Silat' min of meer nauw verweven is met de vechtkunst die men van de pencak silat kan maken. In het Javaans is de term 'pencak' met veel omwegen af te leiden van 'pen' = gespecialiseerd / weloverwogen, en 'Cak' = voortbewegen. Pencak silat wordt dan inderdaad 'gespecialiseerd vechten' alleen wordt dan duidelijk de nadruk op het 'vechtaspect' gelegd terwijl dat slechts een onderdeel is van de ware beoefening van het pencak silat.
top top

Over het ontstaan van de pencak silat doen verschillende verhalen de ronde. Allereerst is er het verhaal van een vrouw die water moest gaan halen. Bij de rivier aangekomen, zag ze aan de oever een tijger met een grote vogel vechten. Gefascineerd bleef ze het hele gevecht uitkijken waarbij beide dieren overigens de dood vonden. Toen ze te laat thuis kwam met het water, wilde haar man haar een klap geven. Zij ontweek die slag op een manier die ze tijdens het gevecht aan de waterkant had gezien. Haar man was zeer verbaasd over haar kunde en vroeg haar hem te onderwijzen. Overigens, dit verhaal kent meerdere variaties. Dan is het een aap met een tijger, dan weer een tijger met een slang, dan weer een tijger met een vogel, reden te meer om dit verhaal niet serieus te nemen.
top top

Dan is er de overlevering van Aziatische kloostermonniken, die al rondtrekkend verschillende mensen onderwezen in de kunst van de zelfverdediging. Ook in Indonesië hebben zij diverse mensen onderwezen. Wie echter deze monniken zijn geweest en wie de eerste Indonesiërs waren die door hen werden onderwezen, is niet duidelijk. Zelfs hun Aziatische oorsprong is niet geheel zeker. Hoe dan ook, de gevechtskunst heeft door de eeuwen heen in Indonesië een geheel eigen identiteit gekregen en door de enorme geografische spreiding diverse vormen aangenomen.
top top

De traditionele beoefening van de pencak silat bestaat uit 5 fases;

1 – pencak
het aanleren van de bewegingen / technieken
2 - silat
het oefenen van de bewegingen met een tegenstander
3 - pukulan
het in de praktijk oefenen: sparren
4 - kembangan
de alles omvattende en geperfectioneerde handelingen ineen. De bewegingen worden nu doorgaans op muziek uitgevoerd, het verbloemen van de technieken (dans)
5 - kebatinan
mentale/geestelijke leer

Uit het voorgaande mag echter niet zonder meer geconcludeerd worden dat een beoefenaar van de pencak silat (pesilat) een vechtersbaas is, of daarvoor wordt opgeleid. Het tegendeel is eerder waar. Gedurende de zware opleiding wordt respect voor alles wat leeft bijgebracht. Dit vindt men o.a. terug in de Hormat.
top top

b i ul ol h2 h3 h4 p x2 x2  
Training Training